Nam tuổi Đinh Dậu 2017 nên kết hôn lấy vợ hợp với nữ tuổi nào

Nam tuổi Đinh Dậu 2017 đang muốn tìm một người hợp tuổi và tìm hiểu tuổi mình có hợp với tuổi bạn trai hay không để xây dựng gia đình. Nhưng đang thắc mắc chưa biết nam tuổi Đinh Dậu 2017 sẽ hợp lấy vợ với nữ tuổi gì, tuổi nào đẹp nhất để lấy làm vợ để có được một gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, làm ăn thuận lợi, con cái ngoan ngoãn học giỏi.

Qua bài viết này thì gia chủ sẽ biết nam tuổi Đinh Dậu 2017 hợp nữ tuổi nào nhất để chọn làm vợ và các tuổi xung khắc với mình để xem xét. Ngoài ra khi đã xem được người kết hôn hợp tuổi bạn cần xem xét năm nào nên tổ chức lễ cưới, nên sinh con năm nào tốt với bố mẹ trên Tử Vi Khoa Học

Quy ước: Nếu Tốt một khía cạnh cộng 2 điểm, Bình được cộng 1 điểm và xấu sẽ không được cộng điểm.
(Chú ý: Chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ và ngược lại)
Điểm càng cao càng tốt

Hướng dẫn xem tuổi kết hôn cho nam và nữ

- Chọn năm sinh và giới tính gia chủ (âm lịch).
- Nhấn Xem tuổi kết hôn để biết tuổi bạn nên kết hôn với tuổi nào, không nên kết hôn với tuổi nào.

Thông tin nam tuổi Đinh Dậu 2017

Năm sinh của bạn Thông tin chung
2017 Năm : Đinh Dậu
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Cung : Khảm
Thiên mệnh năm sinh: Thủy

Nam tuổi Đinh Dậu 2017 hợp với nữ tuổi gì, tuổi nào đẹp?

Những tuổi nữ (màu xanh) hợp với bạn:
Năm sinh : 2002 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Nhâm  =>  Tương sinh Địa chi: Dậu - Ngọ  =>  Bình Cung mệnh: Khảm - Cấn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thiên mệnh: Thủy - Thổ => Tương khắc Điểm: 5
Năm sinh : 2003 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Quý  =>  Tương khắc Địa chi: Dậu - Mùi  =>  Bình Cung mệnh: Khảm - Ly  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Thủy - Hỏa => Tương khắc Điểm: 5
Năm sinh : 2004 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Giáp  =>  Bình Địa chi: Dậu - Thân  =>  Bình Cung mệnh: Khảm - Khảm  =>  Phục vị  (tốt) Thiên mệnh: Thủy - Thủy => Bình Điểm: 5
Năm sinh : 2005 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Ất  =>  Bình Địa chi: Dậu - Dậu  =>  Tam hình Cung mệnh: Khảm - Khôn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thiên mệnh: Thủy - Thổ => Tương khắc Điểm: 1
Năm sinh : 2006 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Ốc Thượng Thổ   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Bính  =>  Bình Địa chi: Dậu - Tuất  =>  Lục hại Cung mệnh: Khảm - Chấn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Thủy - Mộc => Tương sinh Điểm: 7
Năm sinh : 2007 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Ốc Thượng Thổ   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Đinh  =>  Bình Địa chi: Dậu - Hợi  =>  Bình Cung mệnh: Khảm - Tốn  =>  Sinh khí  (tốt) Thiên mệnh: Thủy - Mộc => Tương sinh Điểm: 8
Năm sinh : 2008 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  Không xung khắc Thiên can: Đinh - Mậu  =>  Bình Địa chi: Dậu - Tý  =>  Lục phá Cung mệnh: Khảm - Cấn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thiên mệnh: Thủy - Thổ => Tương khắc Điểm: 2
Năm sinh : 2009 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  Không xung khắc Thiên can: Đinh - Kỷ  =>  Bình Địa chi: Dậu - Sửu  =>  Tam hợp Cung mệnh: Khảm - Càn  =>  Lục sát  (không tốt) Thiên mệnh: Thủy - Kim => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 2010 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Tùng Bách Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Canh  =>  Bình Địa chi: Dậu - Dần  =>  Bình Cung mệnh: Khảm - Đoài  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thiên mệnh: Thủy - Kim => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 2011 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Tùng Bách Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Tân  =>  Tương khắc Địa chi: Dậu - Mão  =>  Lục xung Cung mệnh: Khảm - Cấn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thiên mệnh: Thủy - Thổ => Tương khắc Điểm: 2
Năm sinh : 2012 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Trường Lưu Thủy   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Nhâm  =>  Tương sinh Địa chi: Dậu - Thìn  =>  Lục hợp Cung mệnh: Khảm - Ly  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Thủy - Hỏa => Tương khắc Điểm: 6
Năm sinh : 2013 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Trường Lưu Thủy   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Quý  =>  Tương khắc Địa chi: Dậu - Tỵ  =>  Tam hợp Cung mệnh: Khảm - Khảm  =>  Phục vị  (tốt) Thiên mệnh: Thủy - Thủy => Bình Điểm: 5
Năm sinh : 2014 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Sa Trung Kim   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Giáp  =>  Bình Địa chi: Dậu - Ngọ  =>  Bình Cung mệnh: Khảm - Khôn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thiên mệnh: Thủy - Thổ => Tương khắc Điểm: 2
Năm sinh : 2015 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Sa Trung Kim   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Ất  =>  Bình Địa chi: Dậu - Mùi  =>  Bình Cung mệnh: Khảm - Chấn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Thủy - Mộc => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 2016 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Sơn Hạ Hỏa   =>  Không xung khắc Thiên can: Đinh - Bính  =>  Bình Địa chi: Dậu - Thân  =>  Bình Cung mệnh: Khảm - Tốn  =>  Sinh khí  (tốt) Thiên mệnh: Thủy - Mộc => Tương sinh Điểm: 7
Năm sinh : 2017 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Sơn Hạ Hỏa   =>  Không xung khắc Thiên can: Đinh - Đinh  =>  Bình Địa chi: Dậu - Dậu  =>  Tam hình Cung mệnh: Khảm - Cấn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thiên mệnh: Thủy - Thổ => Tương khắc Điểm: 2
Năm sinh : 2018 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Bình Địa Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Mậu  =>  Bình Địa chi: Dậu - Tuất  =>  Lục hại Cung mệnh: Khảm - Càn  =>  Lục sát  (không tốt) Thiên mệnh: Thủy - Kim => Tương sinh Điểm: 5
Năm sinh : 2019 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Bình Địa Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Kỷ  =>  Bình Địa chi: Dậu - Hợi  =>  Bình Cung mệnh: Khảm - Đoài  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thiên mệnh: Thủy - Kim => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 2020 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Bích Thượng Thổ   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Canh  =>  Bình Địa chi: Dậu - Tý  =>  Lục phá Cung mệnh: Khảm - Cấn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thiên mệnh: Thủy - Thổ => Tương khắc Điểm: 3
Năm sinh : 2021 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Bích Thượng Thổ   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Tân  =>  Tương khắc Địa chi: Dậu - Sửu  =>  Tam hợp Cung mệnh: Khảm - Ly  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Thủy - Hỏa => Tương khắc Điểm: 6
Năm sinh : 2022 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Kim Bạch Kim   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Nhâm  =>  Tương sinh Địa chi: Dậu - Dần  =>  Bình Cung mệnh: Khảm - Khảm  =>  Phục vị  (tốt) Thiên mệnh: Thủy - Thủy => Bình Điểm: 6
Năm sinh : 2023 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Kim Bạch Kim   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Quý  =>  Tương khắc Địa chi: Dậu - Mão  =>  Lục xung Cung mệnh: Khảm - Khôn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thiên mệnh: Thủy - Thổ => Tương khắc Điểm: 0
Năm sinh : 2024 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Phú Đăng Hỏa   =>  Không xung khắc Thiên can: Đinh - Giáp  =>  Bình Địa chi: Dậu - Thìn  =>  Lục hợp Cung mệnh: Khảm - Chấn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Thủy - Mộc => Tương sinh Điểm: 8
Năm sinh : 2025 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Phú Đăng Hỏa   =>  Không xung khắc Thiên can: Đinh - Ất  =>  Bình Địa chi: Dậu - Tỵ  =>  Tam hợp Cung mệnh: Khảm - Tốn  =>  Sinh khí  (tốt) Thiên mệnh: Thủy - Mộc => Tương sinh Điểm: 8
Năm sinh : 2026 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Thiên Hà Thủy   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Bính  =>  Bình Địa chi: Dậu - Ngọ  =>  Bình Cung mệnh: Khảm - Cấn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thiên mệnh: Thủy - Thổ => Tương khắc Điểm: 2
Năm sinh : 2027 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Thiên Hà Thủy   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Đinh  =>  Bình Địa chi: Dậu - Mùi  =>  Bình Cung mệnh: Khảm - Càn  =>  Lục sát  (không tốt) Thiên mệnh: Thủy - Kim => Tương sinh Điểm: 4
Năm sinh : 2028 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Đại Dịch Thổ   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Mậu  =>  Bình Địa chi: Dậu - Thân  =>  Bình Cung mệnh: Khảm - Đoài  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thiên mệnh: Thủy - Kim => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 2029 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Đại Dịch Thổ   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Kỷ  =>  Bình Địa chi: Dậu - Dậu  =>  Tam hình Cung mệnh: Khảm - Cấn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thiên mệnh: Thủy - Thổ => Tương khắc Điểm: 3
Năm sinh : 2030 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Thoa Xuyến Kim   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Canh  =>  Bình Địa chi: Dậu - Tuất  =>  Lục hại Cung mệnh: Khảm - Ly  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Thủy - Hỏa => Tương khắc Điểm: 3
Năm sinh : 2031 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Thoa Xuyến Kim   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Tân  =>  Tương khắc Địa chi: Dậu - Hợi  =>  Bình Cung mệnh: Khảm - Khảm  =>  Phục vị  (tốt) Thiên mệnh: Thủy - Thủy => Bình Điểm: 4
Năm sinh : 2032 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Tang Đố Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Nhâm  =>  Tương sinh Địa chi: Dậu - Tý  =>  Lục phá Cung mệnh: Khảm - Khôn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thiên mệnh: Thủy - Thổ => Tương khắc Điểm: 4

Xem tuổi đẹp để kết hôn cho nam nữ sinh vào các năm khác: