Nam tuổi Đinh Dậu 2017 nên kết hôn lấy vợ hợp với nữ tuổi nào

Nam tuổi Đinh Dậu 2017 đang muốn tìm một người hợp tuổi và tìm hiểu tuổi mình có hợp với tuổi bạn trai hay không để xây dựng gia đình. Nhưng đang thắc mắc chưa biết nam tuổi Đinh Dậu 2017 sẽ hợp lấy vợ với nữ tuổi gì, tuổi nào đẹp nhất để lấy làm vợ để có được một gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, làm ăn thuận lợi, con cái ngoan ngoãn học giỏi.

Qua bài viết này thì gia chủ sẽ biết nam tuổi Đinh Dậu 2017 hợp nữ tuổi nào nhất để chọn làm vợ và các tuổi xung khắc với mình để xem xét. Ngoài ra khi đã xem được người kết hôn hợp tuổi bạn cần xem xét năm nào nên tổ chức lễ cưới, nên sinh con năm nào tốt với bố mẹ trên Tử Vi Khoa Học

Quy ước: Nếu Tốt một khía cạnh cộng 2 điểm, Bình được cộng 1 điểm và xấu sẽ không được cộng điểm.
(Chú ý: Chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ và ngược lại)
Điểm càng cao càng tốt

Hướng dẫn xem tuổi kết hôn cho nam và nữ

- Chọn năm sinh và giới tính gia chủ (âm lịch).
- Nhấn Xem tuổi kết hôn để biết tuổi bạn nên kết hôn với tuổi nào, không nên kết hôn với tuổi nào.

Thông tin nam tuổi Đinh Dậu 2017

Năm sinh của bạn Thông tin chung
2017 Năm : Đinh Dậu
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Cung : Khảm
Thiên mệnh năm sinh: Thủy

Nam tuổi Đinh Dậu 2017 hợp với nữ tuổi gì, tuổi nào đẹp?

Những tuổi nữ (màu xanh) hợp với bạn:
Năm Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Thiên mệnh Điểm
2002 Sơn Hạ Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương sinh Đinh - Nhâm  =>  Tương sinh Dậu - Ngọ  =>  Bình Khảm - Cấn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 5
2003 Sơn Hạ Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Tương sinh Đinh - Quý  =>  Tương khắc Dậu - Mùi  =>  Bình Khảm - Ly  =>  Diên niên  (tốt) Thủy - Hỏa => Tương khắc 5
2004 Sơn Hạ Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương khắc Đinh - Giáp  =>  Bình Dậu - Thân  =>  Bình Khảm - Khảm  =>  Phục vị  (tốt) Thủy - Thủy => Bình 5
2005 Sơn Hạ Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương khắc Đinh - Ất  =>  Bình Dậu - Dậu  =>  Tam hình Khảm - Khôn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 1
2006 Sơn Hạ Hỏa - Ốc Thượng Thổ   =>  Tương sinh Đinh - Bính  =>  Bình Dậu - Tuất  =>  Lục hại Khảm - Chấn  =>  Thiên y  (tốt) Thủy - Mộc => Tương sinh 7
2007 Sơn Hạ Hỏa - Ốc Thượng Thổ   =>  Tương sinh Đinh - Đinh  =>  Bình Dậu - Hợi  =>  Bình Khảm - Tốn  =>  Sinh khí  (tốt) Thủy - Mộc => Tương sinh 8
2008 Sơn Hạ Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  Bình Đinh - Mậu  =>  Bình Dậu - Tý  =>  Lục phá Khảm - Cấn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 2
2009 Sơn Hạ Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  Bình Đinh - Kỷ  =>  Bình Dậu - Sửu  =>  Tam hợp Khảm - Càn  =>  Lục sát  (không tốt) Thủy - Kim => Tương sinh 6
2010 Sơn Hạ Hỏa - Tùng Bách Mộc   =>  Tương sinh Đinh - Canh  =>  Bình Dậu - Dần  =>  Bình Khảm - Đoài  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thủy - Kim => Tương sinh 6
2011 Sơn Hạ Hỏa - Tùng Bách Mộc   =>  Tương sinh Đinh - Tân  =>  Tương khắc Dậu - Mão  =>  Lục xung Khảm - Cấn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 2
2012 Sơn Hạ Hỏa - Trường Lưu Thủy   =>  Tương khắc Đinh - Nhâm  =>  Tương sinh Dậu - Thìn  =>  Lục hợp Khảm - Ly  =>  Diên niên  (tốt) Thủy - Hỏa => Tương khắc 6
2013 Sơn Hạ Hỏa - Trường Lưu Thủy   =>  Tương khắc Đinh - Quý  =>  Tương khắc Dậu - Tỵ  =>  Tam hợp Khảm - Khảm  =>  Phục vị  (tốt) Thủy - Thủy => Bình 5
2014 Sơn Hạ Hỏa - Sa Trung Kim   =>  Tương khắc Đinh - Giáp  =>  Bình Dậu - Ngọ  =>  Bình Khảm - Khôn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 2
2015 Sơn Hạ Hỏa - Sa Trung Kim   =>  Tương khắc Đinh - Ất  =>  Bình Dậu - Mùi  =>  Bình Khảm - Chấn  =>  Thiên y  (tốt) Thủy - Mộc => Tương sinh 6
2016 Sơn Hạ Hỏa - Sơn Hạ Hỏa   =>  Bình Đinh - Bính  =>  Bình Dậu - Thân  =>  Bình Khảm - Tốn  =>  Sinh khí  (tốt) Thủy - Mộc => Tương sinh 7
2017 Sơn Hạ Hỏa - Sơn Hạ Hỏa   =>  Bình Đinh - Đinh  =>  Bình Dậu - Dậu  =>  Tam hình Khảm - Cấn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 2
2018 Sơn Hạ Hỏa - Bình Địa Mộc   =>  Tương sinh Đinh - Mậu  =>  Bình Dậu - Tuất  =>  Lục hại Khảm - Càn  =>  Lục sát  (không tốt) Thủy - Kim => Tương sinh 5
2019 Sơn Hạ Hỏa - Bình Địa Mộc   =>  Tương sinh Đinh - Kỷ  =>  Bình Dậu - Hợi  =>  Bình Khảm - Đoài  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thủy - Kim => Tương sinh 6
2020 Sơn Hạ Hỏa - Bích Thượng Thổ   =>  Tương sinh Đinh - Canh  =>  Bình Dậu - Tý  =>  Lục phá Khảm - Cấn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 3
2021 Sơn Hạ Hỏa - Bích Thượng Thổ   =>  Tương sinh Đinh - Tân  =>  Tương khắc Dậu - Sửu  =>  Tam hợp Khảm - Ly  =>  Diên niên  (tốt) Thủy - Hỏa => Tương khắc 6
2022 Sơn Hạ Hỏa - Kim Bạch Kim   =>  Tương khắc Đinh - Nhâm  =>  Tương sinh Dậu - Dần  =>  Bình Khảm - Khảm  =>  Phục vị  (tốt) Thủy - Thủy => Bình 6
2023 Sơn Hạ Hỏa - Kim Bạch Kim   =>  Tương khắc Đinh - Quý  =>  Tương khắc Dậu - Mão  =>  Lục xung Khảm - Khôn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 0
2024 Sơn Hạ Hỏa - Phú Đăng Hỏa   =>  Bình Đinh - Giáp  =>  Bình Dậu - Thìn  =>  Lục hợp Khảm - Chấn  =>  Thiên y  (tốt) Thủy - Mộc => Tương sinh 8
2025 Sơn Hạ Hỏa - Phú Đăng Hỏa   =>  Bình Đinh - Ất  =>  Bình Dậu - Tỵ  =>  Tam hợp Khảm - Tốn  =>  Sinh khí  (tốt) Thủy - Mộc => Tương sinh 8
2026 Sơn Hạ Hỏa - Thiên Hà Thủy   =>  Tương khắc Đinh - Bính  =>  Bình Dậu - Ngọ  =>  Bình Khảm - Cấn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 2
2027 Sơn Hạ Hỏa - Thiên Hà Thủy   =>  Tương khắc Đinh - Đinh  =>  Bình Dậu - Mùi  =>  Bình Khảm - Càn  =>  Lục sát  (không tốt) Thủy - Kim => Tương sinh 4
2028 Sơn Hạ Hỏa - Đại Dịch Thổ   =>  Tương sinh Đinh - Mậu  =>  Bình Dậu - Thân  =>  Bình Khảm - Đoài  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thủy - Kim => Tương sinh 6
2029 Sơn Hạ Hỏa - Đại Dịch Thổ   =>  Tương sinh Đinh - Kỷ  =>  Bình Dậu - Dậu  =>  Tam hình Khảm - Cấn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 3
2030 Sơn Hạ Hỏa - Thoa Xuyến Kim   =>  Tương khắc Đinh - Canh  =>  Bình Dậu - Tuất  =>  Lục hại Khảm - Ly  =>  Diên niên  (tốt) Thủy - Hỏa => Tương khắc 3
2031 Sơn Hạ Hỏa - Thoa Xuyến Kim   =>  Tương khắc Đinh - Tân  =>  Tương khắc Dậu - Hợi  =>  Bình Khảm - Khảm  =>  Phục vị  (tốt) Thủy - Thủy => Bình 4
2032 Sơn Hạ Hỏa - Tang Đố Mộc   =>  Tương sinh Đinh - Nhâm  =>  Tương sinh Dậu - Tý  =>  Lục phá Khảm - Khôn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thủy - Thổ => Tương khắc 4

Xem tuổi đẹp để kết hôn cho nam nữ sinh vào các năm khác: