Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 nên kết hôn lấy vợ hợp với nữ tuổi nào

Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 đang muốn tìm một người hợp tuổi và tìm hiểu tuổi mình có hợp với tuổi bạn trai hay không để xây dựng gia đình. Nhưng đang thắc mắc chưa biết nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 sẽ hợp lấy vợ với nữ tuổi gì, tuổi nào đẹp nhất để lấy làm vợ để có được một gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, làm ăn thuận lợi, con cái ngoan ngoãn học giỏi.

Qua bài viết này thì gia chủ sẽ biết nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 hợp nữ tuổi nào nhất để chọn làm vợ và các tuổi xung khắc với mình để xem xét. Ngoài ra khi đã xem được người kết hôn hợp tuổi bạn cần xem xét năm nào nên tổ chức lễ cưới, nên sinh con năm nào tốt với bố mẹ trên Tử Vi Khoa Học

Quy ước: Nếu Tốt một khía cạnh cộng 2 điểm, Bình được cộng 1 điểm và xấu sẽ không được cộng điểm.
(Chú ý: Chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ và ngược lại)
Điểm càng cao càng tốt

Hướng dẫn xem tuổi kết hôn cho nam và nữ

- Chọn năm sinh và giới tính gia chủ (âm lịch).
- Nhấn Xem tuổi kết hôn để biết tuổi bạn nên kết hôn với tuổi nào, không nên kết hôn với tuổi nào.

Thông tin nam tuổi Nhâm Ngọ 2002

Năm sinh của bạn Thông tin chung
2002 Năm : Nhâm Ngọ
Mệnh : Dương Liễu Mộc
Cung : Đoài
Thiên mệnh năm sinh: Kim

Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 hợp với nữ tuổi gì, tuổi nào đẹp?

Những tuổi nữ (màu xanh) hợp với bạn:
Năm sinh : 1987 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Lộ Trung Hỏa   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Đinh  =>  Tương sinh Địa chi: Ngọ - Mão  =>  Lục phá Cung mệnh: Đoài - Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 8
Năm sinh : 1988 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Đại Lâm Mộc   =>  Không xung khắc Thiên can: Nhâm - Mậu  =>  Tương khắc Địa chi: Ngọ - Thìn  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Chấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 2
Năm sinh : 1989 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Đại Lâm Mộc   =>  Không xung khắc Thiên can: Nhâm - Kỷ  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Tỵ  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Tốn  =>  Lục sát  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 3
Năm sinh : 1990 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Lộ Bàng Thổ   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Canh  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Ngọ  =>  Tam hình Cung mệnh: Đoài - Cấn  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 5
Năm sinh : 1991 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Lộ Bàng Thổ   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Tân  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Mùi  =>  Lục hợp Cung mệnh: Đoài - Càn  =>  Sinh khí  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Kim => Bình Điểm: 6
Năm sinh : 1992 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Kiếm Phong Kim   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Nhâm  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Thân  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Đoài  =>  Phục vị  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Kim => Bình Điểm: 5
Năm sinh : 1993 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Kiếm Phong Kim   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Quý  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Dậu  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Cấn  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1994 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Sơn Đầu Hỏa   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Giáp  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Tuất  =>  Tam hợp Cung mệnh: Đoài - Ly  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Hỏa => Tương khắc Điểm: 5
Năm sinh : 1995 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Sơn Đầu Hỏa   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Ất  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Hợi  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Khảm  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Thủy => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1996 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Giang Hạ Thủy   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Bính  =>  Tương khắc Địa chi: Ngọ - Tý  =>  Lục xung Cung mệnh: Đoài - Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1997 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Giang Hạ Thủy   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Đinh  =>  Tương sinh Địa chi: Ngọ - Sửu  =>  Lục hại Cung mệnh: Đoài - Chấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 4
Năm sinh : 1998 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Thành Đầu Thổ   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Mậu  =>  Tương khắc Địa chi: Ngọ - Dần  =>  Tam hợp Cung mệnh: Đoài - Tốn  =>  Lục sát  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 2
Năm sinh : 1999 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Thành Đầu Thổ   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Kỷ  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Mão  =>  Lục phá Cung mệnh: Đoài - Cấn  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 5
Năm sinh : 2000 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Bạch Lạp Kim   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Canh  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Thìn  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Càn  =>  Sinh khí  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Kim => Bình Điểm: 5
Năm sinh : 2001 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Bạch Lạp Kim   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Tân  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Tỵ  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Đoài  =>  Phục vị  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Kim => Bình Điểm: 5
Năm sinh : 2002 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Dương Liễu Mộc   =>  Không xung khắc Thiên can: Nhâm - Nhâm  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Ngọ  =>  Tam hình Cung mệnh: Đoài - Cấn  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 2003 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Dương Liễu Mộc   =>  Không xung khắc Thiên can: Nhâm - Quý  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Mùi  =>  Lục hợp Cung mệnh: Đoài - Ly  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Hỏa => Tương khắc Điểm: 4
Năm sinh : 2004 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Tuyền Trung Thủy   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Giáp  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Thân  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Khảm  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Thủy => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 2005 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Tuyền Trung Thủy   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Ất  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Dậu  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 8
Năm sinh : 2006 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Ốc Thượng Thổ   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Bính  =>  Tương khắc Địa chi: Ngọ - Tuất  =>  Tam hợp Cung mệnh: Đoài - Chấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 2
Năm sinh : 2007 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Ốc Thượng Thổ   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Đinh  =>  Tương sinh Địa chi: Ngọ - Hợi  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Tốn  =>  Lục sát  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 3
Năm sinh : 2008 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Tích Lịch Hỏa   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Mậu  =>  Tương khắc Địa chi: Ngọ - Tý  =>  Lục xung Cung mệnh: Đoài - Cấn  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 2009 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Tích Lịch Hỏa   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Kỷ  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Sửu  =>  Lục hại Cung mệnh: Đoài - Càn  =>  Sinh khí  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Kim => Bình Điểm: 6
Năm sinh : 2010 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Tùng Bách Mộc   =>  Không xung khắc Thiên can: Nhâm - Canh  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Dần  =>  Tam hợp Cung mệnh: Đoài - Đoài  =>  Phục vị  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Kim => Bình Điểm: 7
Năm sinh : 2011 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Tùng Bách Mộc   =>  Không xung khắc Thiên can: Nhâm - Tân  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Mão  =>  Lục phá Cung mệnh: Đoài - Cấn  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 2012 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Trường Lưu Thủy   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Nhâm  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Thìn  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Ly  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Hỏa => Tương khắc Điểm: 4
Năm sinh : 2013 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Trường Lưu Thủy   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Quý  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Tỵ  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Khảm  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Thủy => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 2014 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Sa Trung Kim   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Giáp  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Ngọ  =>  Tam hình Cung mệnh: Đoài - Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 5
Năm sinh : 2015 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Sa Trung Kim   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Ất  =>  Bình Địa chi: Ngọ - Mùi  =>  Lục hợp Cung mệnh: Đoài - Chấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 3
Năm sinh : 2016 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Sơn Hạ Hỏa   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Bính  =>  Tương khắc Địa chi: Ngọ - Thân  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Tốn  =>  Lục sát  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 3
Năm sinh : 2017 Mệnh: Dương Liễu Mộc - Sơn Hạ Hỏa   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Đinh  =>  Tương sinh Địa chi: Ngọ - Dậu  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Cấn  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 9

Xem tuổi đẹp để kết hôn cho nam nữ sinh vào các năm khác: