Nữ tuổi Ất Dậu 2005 nên kết hôn lấy vợ hợp với nam tuổi nào

Nữ tuổi Ất Dậu 2005 đang muốn tìm một người hợp tuổi và tìm hiểu tuổi mình có hợp với tuổi bạn gái hay không để xây dựng gia đình. Nhưng đang thắc mắc chưa biết nữ tuổi Ất Dậu 2005 sẽ hợp lấy chồng với nam tuổi gì, tuổi nào đẹp nhất để lấy làm chồng để có được một gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, làm ăn thuận lợi, con cái ngoan ngoãn học giỏi.

Qua bài viết này thì gia chủ sẽ biết nữ tuổi Ất Dậu 2005 hợp nam tuổi nào nhất để chọn làm vợ và các tuổi xung khắc với mình để xem xét. Ngoài ra khi đã xem được người kết hôn hợp tuổi bạn cần xem xét năm nào nên tổ chức lễ cưới, nên sinh con năm nào tốt với bố mẹ trên Tử Vi Khoa Học

Quy ước: Nếu Tốt một khía cạnh cộng 2 điểm, Bình được cộng 1 điểm và xấu sẽ không được cộng điểm.
(Chú ý: Chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ và ngược lại)
Điểm càng cao càng tốt

Hướng dẫn xem tuổi kết hôn cho nam và nữ

- Chọn năm sinh và giới tính gia chủ (âm lịch).
- Nhấn Xem tuổi kết hôn để biết tuổi bạn nên kết hôn với tuổi nào, không nên kết hôn với tuổi nào.

Thông tin nữ tuổi Ất Dậu 2005

Năm sinh của bạn Thông tin chung
2005 Năm : Ất Dậu
Mệnh : Tuyền Trung Thủy
Cung : Khôn
Thiên mệnh năm sinh: Thổ

Nữ tuổi Ất Dậu 2005 hợp với nam tuổi gì, tuổi nào đẹp?

Những tuổi nam (màu xanh) hợp với bạn:
Năm Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Thiên mệnh Điểm
1990 Tuyền Trung Thủy - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương khắc Ất - Canh  =>  Tương sinh Dậu - Ngọ  =>  Bình Khôn - Khảm  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thổ - Thủy => Tương khắc 3
1991 Tuyền Trung Thủy - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương khắc Ất - Tân  =>  Tương khắc Dậu - Mùi  =>  Bình Khôn - Ly  =>  Lục sát  (không tốt) Thổ - Hỏa => Tương sinh 3
1992 Tuyền Trung Thủy - Kiếm Phong Kim   =>  Tương sinh Ất - Nhâm  =>  Bình Dậu - Thân  =>  Bình Khôn - Cấn  =>  Sinh khí  (tốt) Thổ - Thổ => Bình 7
1993 Tuyền Trung Thủy - Kiếm Phong Kim   =>  Tương sinh Ất - Quý  =>  Bình Dậu - Dậu  =>  Tam hình Khôn - Đoài  =>  Thiên y  (tốt) Thổ - Kim => Tương sinh 7
1994 Tuyền Trung Thủy - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương khắc Ất - Giáp  =>  Bình Dậu - Tuất  =>  Lục hại Khôn - Càn  =>  Diên niên  (tốt) Thổ - Kim => Tương sinh 5
1995 Tuyền Trung Thủy - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương khắc Ất - Ất  =>  Bình Dậu - Hợi  =>  Bình Khôn - Khôn  =>  Phục vị  (tốt) Thổ - Thổ => Bình 5
1996 Tuyền Trung Thủy - Giang Hạ Thủy   =>  Bình Ất - Bính  =>  Bình Dậu - Tý  =>  Lục phá Khôn - Tốn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thổ - Mộc => Tương khắc 2
1997 Tuyền Trung Thủy - Giang Hạ Thủy   =>  Bình Ất - Đinh  =>  Bình Dậu - Sửu  =>  Tam hợp Khôn - Chấn  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thổ - Mộc => Tương khắc 4
1998 Tuyền Trung Thủy - Thành Đầu Thổ   =>  Tương khắc Ất - Mậu  =>  Bình Dậu - Dần  =>  Bình Khôn - Khôn  =>  Phục vị  (tốt) Thổ - Thổ => Bình 5
1999 Tuyền Trung Thủy - Thành Đầu Thổ   =>  Tương khắc Ất - Kỷ  =>  Tương khắc Dậu - Mão  =>  Lục xung Khôn - Khảm  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thổ - Thủy => Tương khắc 0
2000 Tuyền Trung Thủy - Bạch Lạp Kim   =>  Tương sinh Ất - Canh  =>  Tương sinh Dậu - Thìn  =>  Lục hợp Khôn - Ly  =>  Lục sát  (không tốt) Thổ - Hỏa => Tương sinh 8
2001 Tuyền Trung Thủy - Bạch Lạp Kim   =>  Tương sinh Ất - Tân  =>  Tương khắc Dậu - Tỵ  =>  Tam hợp Khôn - Cấn  =>  Sinh khí  (tốt) Thổ - Thổ => Bình 7
2002 Tuyền Trung Thủy - Dương Liễu Mộc   =>  Tương sinh Ất - Nhâm  =>  Bình Dậu - Ngọ  =>  Bình Khôn - Đoài  =>  Thiên y  (tốt) Thổ - Kim => Tương sinh 8
2003 Tuyền Trung Thủy - Dương Liễu Mộc   =>  Tương sinh Ất - Quý  =>  Bình Dậu - Mùi  =>  Bình Khôn - Càn  =>  Diên niên  (tốt) Thổ - Kim => Tương sinh 8
2004 Tuyền Trung Thủy - Tuyền Trung Thủy   =>  Bình Ất - Giáp  =>  Bình Dậu - Thân  =>  Bình Khôn - Khôn  =>  Phục vị  (tốt) Thổ - Thổ => Bình 6
2005 Tuyền Trung Thủy - Tuyền Trung Thủy   =>  Bình Ất - Ất  =>  Bình Dậu - Dậu  =>  Tam hình Khôn - Tốn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thổ - Mộc => Tương khắc 2
2006 Tuyền Trung Thủy - Ốc Thượng Thổ   =>  Tương khắc Ất - Bính  =>  Bình Dậu - Tuất  =>  Lục hại Khôn - Chấn  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thổ - Mộc => Tương khắc 1
2007 Tuyền Trung Thủy - Ốc Thượng Thổ   =>  Tương khắc Ất - Đinh  =>  Bình Dậu - Hợi  =>  Bình Khôn - Khôn  =>  Phục vị  (tốt) Thổ - Thổ => Bình 5
2008 Tuyền Trung Thủy - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương khắc Ất - Mậu  =>  Bình Dậu - Tý  =>  Lục phá Khôn - Khảm  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thổ - Thủy => Tương khắc 1
2009 Tuyền Trung Thủy - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương khắc Ất - Kỷ  =>  Tương khắc Dậu - Sửu  =>  Tam hợp Khôn - Ly  =>  Lục sát  (không tốt) Thổ - Hỏa => Tương sinh 4
2010 Tuyền Trung Thủy - Tùng Bách Mộc   =>  Tương sinh Ất - Canh  =>  Tương sinh Dậu - Dần  =>  Bình Khôn - Cấn  =>  Sinh khí  (tốt) Thổ - Thổ => Bình 8
2011 Tuyền Trung Thủy - Tùng Bách Mộc   =>  Tương sinh Ất - Tân  =>  Tương khắc Dậu - Mão  =>  Lục xung Khôn - Đoài  =>  Thiên y  (tốt) Thổ - Kim => Tương sinh 6
2012 Tuyền Trung Thủy - Trường Lưu Thủy   =>  Bình Ất - Nhâm  =>  Bình Dậu - Thìn  =>  Lục hợp Khôn - Càn  =>  Diên niên  (tốt) Thổ - Kim => Tương sinh 8
2013 Tuyền Trung Thủy - Trường Lưu Thủy   =>  Bình Ất - Quý  =>  Bình Dậu - Tỵ  =>  Tam hợp Khôn - Khôn  =>  Phục vị  (tốt) Thổ - Thổ => Bình 7
2014 Tuyền Trung Thủy - Sa Trung Kim   =>  Tương sinh Ất - Giáp  =>  Bình Dậu - Ngọ  =>  Bình Khôn - Tốn  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thổ - Mộc => Tương khắc 4
2015 Tuyền Trung Thủy - Sa Trung Kim   =>  Tương sinh Ất - Ất  =>  Bình Dậu - Mùi  =>  Bình Khôn - Chấn  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thổ - Mộc => Tương khắc 4
2016 Tuyền Trung Thủy - Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương khắc Ất - Bính  =>  Bình Dậu - Thân  =>  Bình Khôn - Khôn  =>  Phục vị  (tốt) Thổ - Thổ => Bình 5
2017 Tuyền Trung Thủy - Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương khắc Ất - Đinh  =>  Bình Dậu - Dậu  =>  Tam hình Khôn - Khảm  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thổ - Thủy => Tương khắc 1
2018 Tuyền Trung Thủy - Bình Địa Mộc   =>  Tương sinh Ất - Mậu  =>  Bình Dậu - Tuất  =>  Lục hại Khôn - Ly  =>  Lục sát  (không tốt) Thổ - Hỏa => Tương sinh 5
2019 Tuyền Trung Thủy - Bình Địa Mộc   =>  Tương sinh Ất - Kỷ  =>  Tương khắc Dậu - Hợi  =>  Bình Khôn - Cấn  =>  Sinh khí  (tốt) Thổ - Thổ => Bình 6
2020 Tuyền Trung Thủy - Bích Thượng Thổ   =>  Tương khắc Ất - Canh  =>  Tương sinh Dậu - Tý  =>  Lục phá Khôn - Đoài  =>  Thiên y  (tốt) Thổ - Kim => Tương sinh 6

Xem tuổi đẹp để kết hôn cho nam nữ sinh vào các năm khác: