Khái niệm về tam hợp và tứ hành xung

Chia sẻ ngay

Người ta thường nói người này hợp tuổi người kia hoặc người này kị tuổi người kia. Dựa vào 12 con giáp: Tý, Sửu, Dần, Mạo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi chia ra Tam Hợp và Tứ Hành Xung. Dưới đây là khái niệm về tam hợp và tứ hành xung của 12 con giáp.

Khái niệm tam hợp?

Theo cách hình học thì nếu như đem 12 con giáp này chia đều nhau trên một hình tròn thứ tự như dưới thì tà sẽ có 4 tam giác cân và 3 hình chữ thập. Trong đó 4 tam giác cân được tượng trưng cho 4 bộ Tam-Hạp: các tuổi cách nhau 4, 8, 12, 16, 20 … tuổi:

Tam hợp hóa tam tai là như thế nào?
Tam hợp hóa tam tai là như thế nào?
 • 1. Tỵ – Dậu – Sửu (tạo thành Kim cuộc)
 • 2. Thân – Tý – Thìn (tạo thành Thủy cuộc)
 • 3. Dần – Ngọ – Tuất
 • 4. Hợi – Mẹo – Mùi (tạo thành Mộc cuộc)

Tam hợp hóa tam tai?

Tam tai chính là vận hạn của mỗi đời người thường mắc phải. Hạn tam tai sẽ đến trong 3 năm liên tiếp. Khi tam hợp hóa thành tam tai sẽ gặp nhiều vận hạn xấu dẫn đến nhiều khó khăn. Dưới đây là các nhóm gặp hạn tam tai vào các năm:

 • Thân, Tý, Thìn gặp tam tai năm: Dần, Mão, Thìn.
 • Dần, Ngọ, Tuất gặp hạn tam tai năm: Thân, Dậu, Tuất.
 • Hợi, Mão, Mùi gặp hạn tam tai năm: Tỵ, Ngọ, Mùi.
 • Tỵ, Dậu, Sửu gặp hạn tam tai năm: Hợi, Tý, Sửu.

Đối với các năm tuổi gặp hạn tam tai cần cẩn thận, đề phòng trước khi làm mọi việc. Tốt nhất nên tìm cách hóa giải và hạn chế thực hiện các việc đại sự vào năm tam tai.

Những điều cần biết về tứ hành xung

Ngoài tam hợp những con giáp thường không hợp hay khắc khẩu nhau được gọi là tứ hành xung.

 • Hành Mộc gồm tuổi Dần và Mão.
 • Hành Kim gồm tuổi Thân và Dậu.
 • Hành Thủy gồm tuổi Hợi và Tý.
 • Hành Hỏa gồm tuổi Tỵ và Ngọ
 • Hành Thổ gồm tuổi Thìn, Tuất, Sửu và Mùi.

Theo quy luật ngũ hành tương khắc thì Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Vậy nên mà các con giáp xung với nhau theo từng cặp như sau:

 • Dần, Thân, Tỵ, Hợi nghĩa là Dần khắc Thân, Tỵ khắc Hợi.
 • Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nghĩa là Thìn khắc Tuất, Sửu khắc Mùi. Còn Thìn chỉ xung nhẹ với Sửu Mùi.
 • Tý, Ngọ, Mão, Dậu nghĩa là Tý khắc Ngọ, Mão khắc Dậu. Tý và Mão hoặc Dậu xung khắc nhẹ.

Thuyết ngũ hành âm dương

Ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là nguồn gốc phát sinh ra mọi sự vật hiện tượng trên vũ trụ. Trong ngũ hành luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Ngũ hành tương sinh

 • Thủy sinh Mộc: Thủy là nước, nước sẽ giúp cây cối phát triển.
 • Mộc sinh Hỏa: Cây là nguyên liệu đốt tạo ra lửa, lửa chính là hỏa.
 • Hỏa sinh Thổ: Lửa sẽ đốt cháy mọi vật thành tro bụi.
 • Thổ sinh Kim: Kim loại sẽ hình thành trong đất.
 • Kim sinh Thủy: Kim loại sẽ nóng chảy tạo thành chất lỏng.

Ngũ hành tương khắc

 • Mộc khắc Thổ: Cây sẽ hút hết chất dinh dưỡng từ đất.
 • Thổ khắc Thủy: Đất sẽ ngăn lũ.
 • Thủy khắc Hỏa: Nước sẽ dập tắt lửa.
 • Hỏa khắc Kim: Lửa nóng đốt cháy kim loại.
 • Kim khắc Mộc: Kim sẽ rèn giũa dể chặt cây.

Dựa vào những thông tin trên đây sẽ giúp bạn biết được khái niệm về tam hợp cũng như tam hợp hóa tam tai nghĩa là gì? Bên cạnh đó là những con giáp tứ hành xung với nhau.