Nữ tuổi Quý Hợi 1983 (83) nên kết hôn lấy vợ hợp với nam tuổi nào

Nữ tuổi Quý Hợi 1983 (83) đang muốn tìm một người hợp tuổi và tìm hiểu tuổi mình có hợp với tuổi bạn gái hay không để xây dựng gia đình. Nhưng đang thắc mắc chưa biết nữ tuổi Quý Hợi 1983 (83) sẽ hợp lấy chồng với nam tuổi gì, tuổi nào đẹp nhất để lấy làm chồng để có được một gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, làm ăn thuận lợi, con cái ngoan ngoãn học giỏi.

Qua bài viết này thì gia chủ sẽ biết nữ tuổi Quý Hợi 1983 (83) hợp nam tuổi nào nhất để chọn làm vợ và các tuổi xung khắc với mình để xem xét. Ngoài ra khi đã xem được người kết hôn hợp tuổi bạn cần xem xét năm nào nên tổ chức lễ cưới, nên sinh con năm nào tốt với bố mẹ trên Tử Vi Khoa Học

Quy ước: Nếu Tốt một khía cạnh cộng 2 điểm, Bình được cộng 1 điểm và xấu sẽ không được cộng điểm.
(Chú ý: Chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ và ngược lại)
Điểm càng cao càng tốt

Hướng dẫn xem tuổi kết hôn cho nam và nữ

- Chọn năm sinh và giới tính gia chủ (âm lịch).
- Nhấn Xem tuổi kết hôn để biết tuổi bạn nên kết hôn với tuổi nào, không nên kết hôn với tuổi nào.

Thông tin nữ tuổi Quý Hợi 1983

Năm sinh của bạn Thông tin chung
1983 Năm : Quý Hợi
Mệnh : Đại Hải Thủy
Cung : Đoài
Thiên mệnh năm sinh: Kim

Nữ tuổi Quý Hợi 1983 (83) hợp với nam tuổi gì, tuổi nào đẹp?

Những tuổi nam (màu xanh) hợp với bạn:
Năm sinh : 1968 Mệnh: Đại Hải Thủy - Đại Dịch Thổ   =>  Rất xấu Thiên can: Quý - Mậu  =>  Tương sinh Địa chi: Hợi - Thân  =>  Lục hại Cung mệnh: Đoài - Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1969 Mệnh: Đại Hải Thủy - Đại Dịch Thổ   =>  Rất xấu Thiên can: Quý - Kỷ  =>  Tương khắc Địa chi: Hợi - Dậu  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Tốn  =>  Lục sát  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 1
Năm sinh : 1970 Mệnh: Đại Hải Thủy - Thoa Xuyến Kim   =>  Rất tốt Thiên can: Quý - Canh  =>  Bình Địa chi: Hợi - Tuất  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Chấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 4
Năm sinh : 1971 Mệnh: Đại Hải Thủy - Thoa Xuyến Kim   =>  Rất tốt Thiên can: Quý - Tân  =>  Bình Địa chi: Hợi - Hợi  =>  Tam hình Cung mệnh: Đoài - Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 7
Năm sinh : 1972 Mệnh: Đại Hải Thủy - Tang Đố Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Quý - Nhâm  =>  Bình Địa chi: Hợi - Tý  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Khảm  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Thủy => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1973 Mệnh: Đại Hải Thủy - Tang Đố Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Quý - Quý  =>  Bình Địa chi: Hợi - Sửu  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Ly  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Hỏa => Tương khắc Điểm: 4
Năm sinh : 1974 Mệnh: Đại Hải Thủy - Đại Khê Thủy   =>  Không xung khắc Thiên can: Quý - Giáp  =>  Bình Địa chi: Hợi - Dần  =>  Lục hợp Cung mệnh: Đoài - Cấn  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 8
Năm sinh : 1975 Mệnh: Đại Hải Thủy - Đại Khê Thủy   =>  Không xung khắc Thiên can: Quý - Ất  =>  Bình Địa chi: Hợi - Mão  =>  Tam hợp Cung mệnh: Đoài - Đoài  =>  Phục vị  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Kim => Bình Điểm: 7
Năm sinh : 1976 Mệnh: Đại Hải Thủy - Sa Trung Thổ   =>  Rất xấu Thiên can: Quý - Bính  =>  Bình Địa chi: Hợi - Thìn  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Càn  =>  Sinh khí  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Kim => Bình Điểm: 5
Năm sinh : 1977 Mệnh: Đại Hải Thủy - Sa Trung Thổ   =>  Rất xấu Thiên can: Quý - Đinh  =>  Tương khắc Địa chi: Hợi - Tỵ  =>  Lục xung Cung mệnh: Đoài - Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 4
Năm sinh : 1978 Mệnh: Đại Hải Thủy - Thiện Thượng Hỏa   =>  Rất xấu Thiên can: Quý - Mậu  =>  Tương sinh Địa chi: Hợi - Ngọ  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Tốn  =>  Lục sát  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 3
Năm sinh : 1979 Mệnh: Đại Hải Thủy - Thiện Thượng Hỏa   =>  Rất xấu Thiên can: Quý - Kỷ  =>  Tương khắc Địa chi: Hợi - Mùi  =>  Tam hợp Cung mệnh: Đoài - Chấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 2
Năm sinh : 1980 Mệnh: Đại Hải Thủy - Thạch Lựu Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Quý - Canh  =>  Bình Địa chi: Hợi - Thân  =>  Lục hại Cung mệnh: Đoài - Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 7
Năm sinh : 1981 Mệnh: Đại Hải Thủy - Thạch Lựu Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Quý - Tân  =>  Bình Địa chi: Hợi - Dậu  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Khảm  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Thủy => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1982 Mệnh: Đại Hải Thủy - Đại Hải Thủy   =>  Không xung khắc Thiên can: Quý - Nhâm  =>  Bình Địa chi: Hợi - Tuất  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Ly  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Hỏa => Tương khắc Điểm: 3
Năm sinh : 1983 Mệnh: Đại Hải Thủy - Đại Hải Thủy   =>  Không xung khắc Thiên can: Quý - Quý  =>  Bình Địa chi: Hợi - Hợi  =>  Tam hình Cung mệnh: Đoài - Cấn  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1984 Mệnh: Đại Hải Thủy - Hải Trung Kim   =>  Rất tốt Thiên can: Quý - Giáp  =>  Bình Địa chi: Hợi - Tý  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Đoài  =>  Phục vị  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Kim => Bình Điểm: 7
Năm sinh : 1985 Mệnh: Đại Hải Thủy - Hải Trung Kim   =>  Rất tốt Thiên can: Quý - Ất  =>  Bình Địa chi: Hợi - Sửu  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Càn  =>  Sinh khí  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Kim => Bình Điểm: 7
Năm sinh : 1986 Mệnh: Đại Hải Thủy - Lộ Trung Hỏa   =>  Rất xấu Thiên can: Quý - Bính  =>  Bình Địa chi: Hợi - Dần  =>  Lục hợp Cung mệnh: Đoài - Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 7
Năm sinh : 1987 Mệnh: Đại Hải Thủy - Lộ Trung Hỏa   =>  Rất xấu Thiên can: Quý - Đinh  =>  Tương khắc Địa chi: Hợi - Mão  =>  Tam hợp Cung mệnh: Đoài - Tốn  =>  Lục sát  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 2
Năm sinh : 1988 Mệnh: Đại Hải Thủy - Đại Lâm Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Quý - Mậu  =>  Tương sinh Địa chi: Hợi - Thìn  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Chấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 5
Năm sinh : 1989 Mệnh: Đại Hải Thủy - Đại Lâm Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Quý - Kỷ  =>  Tương khắc Địa chi: Hợi - Tỵ  =>  Lục xung Cung mệnh: Đoài - Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1990 Mệnh: Đại Hải Thủy - Lộ Bàng Thổ   =>  Rất xấu Thiên can: Quý - Canh  =>  Bình Địa chi: Hợi - Ngọ  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Khảm  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Thủy => Tương sinh Điểm: 4
Năm sinh : 1991 Mệnh: Đại Hải Thủy - Lộ Bàng Thổ   =>  Rất xấu Thiên can: Quý - Tân  =>  Bình Địa chi: Hợi - Mùi  =>  Tam hợp Cung mệnh: Đoài - Ly  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Hỏa => Tương khắc Điểm: 3
Năm sinh : 1992 Mệnh: Đại Hải Thủy - Kiếm Phong Kim   =>  Rất tốt Thiên can: Quý - Nhâm  =>  Bình Địa chi: Hợi - Thân  =>  Lục hại Cung mệnh: Đoài - Cấn  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 7
Năm sinh : 1993 Mệnh: Đại Hải Thủy - Kiếm Phong Kim   =>  Rất tốt Thiên can: Quý - Quý  =>  Bình Địa chi: Hợi - Dậu  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Đoài  =>  Phục vị  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Kim => Bình Điểm: 7
Năm sinh : 1994 Mệnh: Đại Hải Thủy - Sơn Đầu Hỏa   =>  Rất xấu Thiên can: Quý - Giáp  =>  Bình Địa chi: Hợi - Tuất  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Càn  =>  Sinh khí  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Kim => Bình Điểm: 5
Năm sinh : 1995 Mệnh: Đại Hải Thủy - Sơn Đầu Hỏa   =>  Rất xấu Thiên can: Quý - Ất  =>  Bình Địa chi: Hợi - Hợi  =>  Tam hình Cung mệnh: Đoài - Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 5
Năm sinh : 1996 Mệnh: Đại Hải Thủy - Giang Hạ Thủy   =>  Không xung khắc Thiên can: Quý - Bính  =>  Bình Địa chi: Hợi - Tý  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Tốn  =>  Lục sát  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 3
Năm sinh : 1997 Mệnh: Đại Hải Thủy - Giang Hạ Thủy   =>  Không xung khắc Thiên can: Quý - Đinh  =>  Tương khắc Địa chi: Hợi - Sửu  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Chấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 2
Năm sinh : 1998 Mệnh: Đại Hải Thủy - Thành Đầu Thổ   =>  Rất xấu Thiên can: Quý - Mậu  =>  Tương sinh Địa chi: Hợi - Dần  =>  Lục hợp Cung mệnh: Đoài - Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 8

Xem tuổi đẹp để kết hôn cho nam nữ sinh vào các năm khác: