Nam tuổi Nhâm Tuất 1982 (82) nên kết hôn lấy vợ hợp với nữ tuổi nào

Nam tuổi Nhâm Tuất 1982 (82) đang muốn tìm một người hợp tuổi và tìm hiểu tuổi mình có hợp với tuổi bạn trai hay không để xây dựng gia đình. Nhưng đang thắc mắc chưa biết nam tuổi Nhâm Tuất 1982 (82) sẽ hợp lấy vợ với nữ tuổi gì, tuổi nào đẹp nhất để lấy làm vợ để có được một gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, làm ăn thuận lợi, con cái ngoan ngoãn học giỏi.

Qua bài viết này thì gia chủ sẽ biết nam tuổi Nhâm Tuất 1982 (82) hợp nữ tuổi nào nhất để chọn làm vợ và các tuổi xung khắc với mình để xem xét. Ngoài ra khi đã xem được người kết hôn hợp tuổi bạn cần xem xét năm nào nên tổ chức lễ cưới, nên sinh con năm nào tốt với bố mẹ trên Tử Vi Khoa Học

Quy ước: Nếu Tốt một khía cạnh cộng 2 điểm, Bình được cộng 1 điểm và xấu sẽ không được cộng điểm.
(Chú ý: Chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ và ngược lại)
Điểm càng cao càng tốt

Hướng dẫn xem tuổi kết hôn cho nam và nữ

- Chọn năm sinh và giới tính gia chủ (âm lịch).
- Nhấn Xem tuổi kết hôn để biết tuổi bạn nên kết hôn với tuổi nào, không nên kết hôn với tuổi nào.

Thông tin nam tuổi Nhâm Tuất 1982

Năm sinh của bạn Thông tin chung
1982 Năm : Nhâm Tuất
Mệnh : Đại Hải Thủy
Cung : Ly
Thiên mệnh năm sinh: Hỏa

Nam tuổi Nhâm Tuất 1982 (82) hợp với nữ tuổi gì, tuổi nào đẹp?

Những tuổi nữ (màu xanh) hợp với bạn:
Năm sinh : 1967 Mệnh: Đại Hải Thủy - Thiên Hà Thủy   =>  Không xung khắc Thiên can: Nhâm - Đinh  =>  Tương sinh Địa chi: Tuất - Mùi  =>  Tam hình Cung mệnh: Ly - Ly  =>  Phục vị  (tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Hỏa => Bình Điểm: 6
Năm sinh : 1968 Mệnh: Đại Hải Thủy - Đại Dịch Thổ   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Mậu  =>  Tương khắc Địa chi: Tuất - Thân  =>  Bình Cung mệnh: Ly - Khảm  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Thủy => Tương khắc Điểm: 3
Năm sinh : 1969 Mệnh: Đại Hải Thủy - Đại Dịch Thổ   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Kỷ  =>  Bình Địa chi: Tuất - Dậu  =>  Lục hại Cung mệnh: Ly - Khôn  =>  Lục sát  (không tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Thổ => Tương sinh Điểm: 3
Năm sinh : 1970 Mệnh: Đại Hải Thủy - Thoa Xuyến Kim   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Canh  =>  Bình Địa chi: Tuất - Tuất  =>  Tam hợp Cung mệnh: Ly - Chấn  =>  Sinh khí  (tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Mộc => Tương sinh Điểm: 9
Năm sinh : 1971 Mệnh: Đại Hải Thủy - Thoa Xuyến Kim   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Tân  =>  Bình Địa chi: Tuất - Hợi  =>  Bình Cung mệnh: Ly - Tốn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Mộc => Tương sinh Điểm: 8
Năm sinh : 1972 Mệnh: Đại Hải Thủy - Tang Đố Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Nhâm  =>  Bình Địa chi: Tuất - Tý  =>  Bình Cung mệnh: Ly - Cấn  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Thổ => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1973 Mệnh: Đại Hải Thủy - Tang Đố Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Quý  =>  Bình Địa chi: Tuất - Sửu  =>  Bình Cung mệnh: Ly - Càn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Kim => Tương khắc Điểm: 4
Năm sinh : 1974 Mệnh: Đại Hải Thủy - Đại Khê Thủy   =>  Không xung khắc Thiên can: Nhâm - Giáp  =>  Bình Địa chi: Tuất - Dần  =>  Tam hợp Cung mệnh: Ly - Đoài  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Kim => Tương khắc Điểm: 4
Năm sinh : 1975 Mệnh: Đại Hải Thủy - Đại Khê Thủy   =>  Không xung khắc Thiên can: Nhâm - Ất  =>  Bình Địa chi: Tuất - Mão  =>  Lục hợp Cung mệnh: Ly - Cấn  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Thổ => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1976 Mệnh: Đại Hải Thủy - Sa Trung Thổ   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Bính  =>  Tương khắc Địa chi: Tuất - Thìn  =>  Lục xung Cung mệnh: Ly - Ly  =>  Phục vị  (tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Hỏa => Bình Điểm: 3
Năm sinh : 1977 Mệnh: Đại Hải Thủy - Sa Trung Thổ   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Đinh  =>  Tương sinh Địa chi: Tuất - Tỵ  =>  Bình Cung mệnh: Ly - Khảm  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Thủy => Tương khắc Điểm: 5
Năm sinh : 1978 Mệnh: Đại Hải Thủy - Thiện Thượng Hỏa   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Mậu  =>  Tương khắc Địa chi: Tuất - Ngọ  =>  Tam hợp Cung mệnh: Ly - Khôn  =>  Lục sát  (không tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Thổ => Tương sinh Điểm: 4
Năm sinh : 1979 Mệnh: Đại Hải Thủy - Thiện Thượng Hỏa   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Kỷ  =>  Bình Địa chi: Tuất - Mùi  =>  Tam hình Cung mệnh: Ly - Chấn  =>  Sinh khí  (tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Mộc => Tương sinh Điểm: 5
Năm sinh : 1980 Mệnh: Đại Hải Thủy - Thạch Lựu Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Canh  =>  Bình Địa chi: Tuất - Thân  =>  Bình Cung mệnh: Ly - Tốn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Mộc => Tương sinh Điểm: 8
Năm sinh : 1981 Mệnh: Đại Hải Thủy - Thạch Lựu Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Tân  =>  Bình Địa chi: Tuất - Dậu  =>  Lục hại Cung mệnh: Ly - Cấn  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Thổ => Tương sinh Điểm: 5
Năm sinh : 1982 Mệnh: Đại Hải Thủy - Đại Hải Thủy   =>  Không xung khắc Thiên can: Nhâm - Nhâm  =>  Bình Địa chi: Tuất - Tuất  =>  Tam hợp Cung mệnh: Ly - Càn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Kim => Tương khắc Điểm: 4
Năm sinh : 1983 Mệnh: Đại Hải Thủy - Đại Hải Thủy   =>  Không xung khắc Thiên can: Nhâm - Quý  =>  Bình Địa chi: Tuất - Hợi  =>  Bình Cung mệnh: Ly - Đoài  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Kim => Tương khắc Điểm: 3
Năm sinh : 1984 Mệnh: Đại Hải Thủy - Hải Trung Kim   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Giáp  =>  Bình Địa chi: Tuất - Tý  =>  Bình Cung mệnh: Ly - Cấn  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Thổ => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1985 Mệnh: Đại Hải Thủy - Hải Trung Kim   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Ất  =>  Bình Địa chi: Tuất - Sửu  =>  Bình Cung mệnh: Ly - Ly  =>  Phục vị  (tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Hỏa => Bình Điểm: 7
Năm sinh : 1986 Mệnh: Đại Hải Thủy - Lộ Trung Hỏa   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Bính  =>  Tương khắc Địa chi: Tuất - Dần  =>  Tam hợp Cung mệnh: Ly - Khảm  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Thủy => Tương khắc Điểm: 4
Năm sinh : 1987 Mệnh: Đại Hải Thủy - Lộ Trung Hỏa   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Đinh  =>  Tương sinh Địa chi: Tuất - Mão  =>  Lục hợp Cung mệnh: Ly - Khôn  =>  Lục sát  (không tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Thổ => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1988 Mệnh: Đại Hải Thủy - Đại Lâm Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Mậu  =>  Tương khắc Địa chi: Tuất - Thìn  =>  Lục xung Cung mệnh: Ly - Chấn  =>  Sinh khí  (tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Mộc => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1989 Mệnh: Đại Hải Thủy - Đại Lâm Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Kỷ  =>  Bình Địa chi: Tuất - Tỵ  =>  Bình Cung mệnh: Ly - Tốn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Mộc => Tương sinh Điểm: 8
Năm sinh : 1990 Mệnh: Đại Hải Thủy - Lộ Bàng Thổ   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Canh  =>  Bình Địa chi: Tuất - Ngọ  =>  Tam hợp Cung mệnh: Ly - Cấn  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Thổ => Tương sinh Điểm: 5
Năm sinh : 1991 Mệnh: Đại Hải Thủy - Lộ Bàng Thổ   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Tân  =>  Bình Địa chi: Tuất - Mùi  =>  Tam hình Cung mệnh: Ly - Càn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Kim => Tương khắc Điểm: 1
Năm sinh : 1992 Mệnh: Đại Hải Thủy - Kiếm Phong Kim   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Nhâm  =>  Bình Địa chi: Tuất - Thân  =>  Bình Cung mệnh: Ly - Đoài  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Kim => Tương khắc Điểm: 4
Năm sinh : 1993 Mệnh: Đại Hải Thủy - Kiếm Phong Kim   =>  Rất tốt Thiên can: Nhâm - Quý  =>  Bình Địa chi: Tuất - Dậu  =>  Lục hại Cung mệnh: Ly - Cấn  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Thổ => Tương sinh Điểm: 5
Năm sinh : 1994 Mệnh: Đại Hải Thủy - Sơn Đầu Hỏa   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Giáp  =>  Bình Địa chi: Tuất - Tuất  =>  Tam hợp Cung mệnh: Ly - Ly  =>  Phục vị  (tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Hỏa => Bình Điểm: 6
Năm sinh : 1995 Mệnh: Đại Hải Thủy - Sơn Đầu Hỏa   =>  Rất xấu Thiên can: Nhâm - Ất  =>  Bình Địa chi: Tuất - Hợi  =>  Bình Cung mệnh: Ly - Khảm  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Thủy => Tương khắc Điểm: 4
Năm sinh : 1996 Mệnh: Đại Hải Thủy - Giang Hạ Thủy   =>  Không xung khắc Thiên can: Nhâm - Bính  =>  Tương khắc Địa chi: Tuất - Tý  =>  Bình Cung mệnh: Ly - Khôn  =>  Lục sát  (không tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Thổ => Tương sinh Điểm: 4
Năm sinh : 1997 Mệnh: Đại Hải Thủy - Giang Hạ Thủy   =>  Không xung khắc Thiên can: Nhâm - Đinh  =>  Tương sinh Địa chi: Tuất - Sửu  =>  Bình Cung mệnh: Ly - Chấn  =>  Sinh khí  (tốt) Thiên mệnh: Hỏa - Mộc => Tương sinh Điểm: 8

Xem tuổi đẹp để kết hôn cho nam nữ sinh vào các năm khác: