Nam tuổi Đinh Dậu 1957 (57) nên kết hôn lấy vợ hợp với nữ tuổi nào

Nam tuổi Đinh Dậu 1957 (57) đang muốn tìm một người hợp tuổi và tìm hiểu tuổi mình có hợp với tuổi bạn trai hay không để xây dựng gia đình. Nhưng đang thắc mắc chưa biết nam tuổi Đinh Dậu 1957 (57) sẽ hợp lấy vợ với nữ tuổi gì, tuổi nào đẹp nhất để lấy làm vợ để có được một gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, làm ăn thuận lợi, con cái ngoan ngoãn học giỏi.

Qua bài viết này thì gia chủ sẽ biết nam tuổi Đinh Dậu 1957 (57) hợp nữ tuổi nào nhất để chọn làm vợ và các tuổi xung khắc với mình để xem xét. Ngoài ra khi đã xem được người kết hôn hợp tuổi bạn cần xem xét năm nào nên tổ chức lễ cưới, nên sinh con năm nào tốt với bố mẹ trên Tử Vi Khoa Học

Quy ước: Nếu Tốt một khía cạnh cộng 2 điểm, Bình được cộng 1 điểm và xấu sẽ không được cộng điểm.
(Chú ý: Chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ và ngược lại)
Điểm càng cao càng tốt

Hướng dẫn xem tuổi kết hôn cho nam và nữ

- Chọn năm sinh và giới tính gia chủ (âm lịch).
- Nhấn Xem tuổi kết hôn để biết tuổi bạn nên kết hôn với tuổi nào, không nên kết hôn với tuổi nào.

Thông tin nam tuổi Đinh Dậu 1957

Năm sinh của bạn Thông tin chung
1957 Năm : Đinh Dậu
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Cung : Đoài
Thiên mệnh năm sinh: Kim

Nam tuổi Đinh Dậu 1957 (57) hợp với nữ tuổi gì, tuổi nào đẹp?

Những tuổi nữ (màu xanh) hợp với bạn:
Năm sinh : 1942 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Nhâm  =>  Tương sinh Địa chi: Dậu - Ngọ  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 9
Năm sinh : 1943 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Dương Liễu Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Quý  =>  Tương khắc Địa chi: Dậu - Mùi  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Chấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 3
Năm sinh : 1944 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Giáp  =>  Bình Địa chi: Dậu - Thân  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Tốn  =>  Lục sát  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 2
Năm sinh : 1945 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Tuyền Trung Thủy   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Ất  =>  Bình Địa chi: Dậu - Dậu  =>  Tam hình Cung mệnh: Đoài - Cấn  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 5
Năm sinh : 1946 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Ốc Thượng Thổ   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Bính  =>  Bình Địa chi: Dậu - Tuất  =>  Lục hại Cung mệnh: Đoài - Càn  =>  Sinh khí  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Kim => Bình Điểm: 6
Năm sinh : 1947 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Ốc Thượng Thổ   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Đinh  =>  Bình Địa chi: Dậu - Hợi  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Đoài  =>  Phục vị  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Kim => Bình Điểm: 7
Năm sinh : 1948 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  Không xung khắc Thiên can: Đinh - Mậu  =>  Bình Địa chi: Dậu - Tý  =>  Lục phá Cung mệnh: Đoài - Cấn  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1949 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Tích Lịch Hỏa   =>  Không xung khắc Thiên can: Đinh - Kỷ  =>  Bình Địa chi: Dậu - Sửu  =>  Tam hợp Cung mệnh: Đoài - Ly  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Hỏa => Tương khắc Điểm: 4
Năm sinh : 1950 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Tùng Bách Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Canh  =>  Bình Địa chi: Dậu - Dần  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Khảm  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Thủy => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1951 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Tùng Bách Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Tân  =>  Tương khắc Địa chi: Dậu - Mão  =>  Lục xung Cung mệnh: Đoài - Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1952 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Trường Lưu Thủy   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Nhâm  =>  Tương sinh Địa chi: Dậu - Thìn  =>  Lục hợp Cung mệnh: Đoài - Chấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 4
Năm sinh : 1953 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Trường Lưu Thủy   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Quý  =>  Tương khắc Địa chi: Dậu - Tỵ  =>  Tam hợp Cung mệnh: Đoài - Tốn  =>  Lục sát  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 2
Năm sinh : 1954 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Sa Trung Kim   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Giáp  =>  Bình Địa chi: Dậu - Ngọ  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Cấn  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1955 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Sa Trung Kim   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Ất  =>  Bình Địa chi: Dậu - Mùi  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Càn  =>  Sinh khí  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Kim => Bình Điểm: 5
Năm sinh : 1956 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Sơn Hạ Hỏa   =>  Không xung khắc Thiên can: Đinh - Bính  =>  Bình Địa chi: Dậu - Thân  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Đoài  =>  Phục vị  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Kim => Bình Điểm: 6
Năm sinh : 1957 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Sơn Hạ Hỏa   =>  Không xung khắc Thiên can: Đinh - Đinh  =>  Bình Địa chi: Dậu - Dậu  =>  Tam hình Cung mệnh: Đoài - Cấn  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1958 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Bình Địa Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Mậu  =>  Bình Địa chi: Dậu - Tuất  =>  Lục hại Cung mệnh: Đoài - Ly  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Hỏa => Tương khắc Điểm: 3
Năm sinh : 1959 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Bình Địa Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Kỷ  =>  Bình Địa chi: Dậu - Hợi  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Khảm  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Thủy => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1960 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Bích Thượng Thổ   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Canh  =>  Bình Địa chi: Dậu - Tý  =>  Lục phá Cung mệnh: Đoài - Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 7
Năm sinh : 1961 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Bích Thượng Thổ   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Tân  =>  Tương khắc Địa chi: Dậu - Sửu  =>  Tam hợp Cung mệnh: Đoài - Chấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 4
Năm sinh : 1962 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Kim Bạch Kim   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Nhâm  =>  Tương sinh Địa chi: Dậu - Dần  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Tốn  =>  Lục sát  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 3
Năm sinh : 1963 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Kim Bạch Kim   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Quý  =>  Tương khắc Địa chi: Dậu - Mão  =>  Lục xung Cung mệnh: Đoài - Cấn  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 4
Năm sinh : 1964 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Phú Đăng Hỏa   =>  Không xung khắc Thiên can: Đinh - Giáp  =>  Bình Địa chi: Dậu - Thìn  =>  Lục hợp Cung mệnh: Đoài - Càn  =>  Sinh khí  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Kim => Bình Điểm: 7
Năm sinh : 1965 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Phú Đăng Hỏa   =>  Không xung khắc Thiên can: Đinh - Ất  =>  Bình Địa chi: Dậu - Tỵ  =>  Tam hợp Cung mệnh: Đoài - Đoài  =>  Phục vị  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Kim => Bình Điểm: 7
Năm sinh : 1966 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Thiên Hà Thủy   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Bính  =>  Bình Địa chi: Dậu - Ngọ  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Cấn  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1967 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Thiên Hà Thủy   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Đinh  =>  Bình Địa chi: Dậu - Mùi  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Ly  =>  Ngũ quỷ  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Hỏa => Tương khắc Điểm: 2
Năm sinh : 1968 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Đại Dịch Thổ   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Mậu  =>  Bình Địa chi: Dậu - Thân  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Khảm  =>  Hoạ hại  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Thủy => Tương sinh Điểm: 6
Năm sinh : 1969 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Đại Dịch Thổ   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Kỷ  =>  Bình Địa chi: Dậu - Dậu  =>  Tam hình Cung mệnh: Đoài - Khôn  =>  Thiên y  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 7
Năm sinh : 1970 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Thoa Xuyến Kim   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Canh  =>  Bình Địa chi: Dậu - Tuất  =>  Lục hại Cung mệnh: Đoài - Chấn  =>  Tuyệt mệnh  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 1
Năm sinh : 1971 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Thoa Xuyến Kim   =>  Rất xấu Thiên can: Đinh - Tân  =>  Tương khắc Địa chi: Dậu - Hợi  =>  Bình Cung mệnh: Đoài - Tốn  =>  Lục sát  (không tốt) Thiên mệnh: Kim - Mộc => Tương khắc Điểm: 1
Năm sinh : 1972 Mệnh: Sơn Hạ Hỏa - Tang Đố Mộc   =>  Rất tốt Thiên can: Đinh - Nhâm  =>  Tương sinh Địa chi: Dậu - Tý  =>  Lục phá Cung mệnh: Đoài - Cấn  =>  Diên niên  (tốt) Thiên mệnh: Kim - Thổ => Tương sinh Điểm: 8

Xem tuổi đẹp để kết hôn cho nam nữ sinh vào các năm khác: