Thông tin về Giải hạn tuổi kỷ mùi

Cách hóa giải hạn ở tuổi 49

(Sanh từ 21 -1-1966 đến 08-2-1967) Tướng tinh: Thuồng Luồng Con dòng: Hắc Đế. Tận khổ MẠNG: Thiên hà Thủy (Nước trên trời) SAO: Thái Bạch: Hao tổn,

Làm cách nào để giảm hạn ở tuổi 53?

(Sanh từ 05-2-1962 đến 24-1-1963) Tướng tinh: Con Ngựa Con dòng: Bạch Đế. Phú quý MẠNG: Kim bạch Kim (Vàng trắng) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc

Giải hạn tuổi giáp tý

(Sanh từ 2-2-1984 đến 19-1-1985) Tướng tinh: Chó Sói Con dòng: Bach Đế. Phú quý MẠNG: Hải Trung Kim (Vàng Giữa Biển) SAO: Thái Bạch: Hao tổn, ốm

Giải hạn tuổi Nhâm Dần

(Sanh từ 05- 2- 1962 đến 24- 1- 1963) Tướng tinh: Con Ngựa Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kim bạch Kim (Vàng trắng) SAO: Thái Bạch.

Giải hạn tuổi Bính Dần

Sanh từ 9-2-1986 đến 28-1-1987 Tướng tinh Con Trĩ – Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG            :           Lư trung Hỏa (lửa trong lò) SAO   

Giải hạn tuổi Ất Mão

(Sanh từ 11 -2-1975 đến 31-1-1976) Tướng tinh: Con Dời Con dòng: Hắc Đế, phú quý MẠNG: Đại khê Thủy (Nước khe lớn) SAO: Thái Âm. (Danh Lộc-

Giải hạn tuổi ất sửu

(Sanh từ 20-1 -1985 đến 08-2-1986) Tướng tinh: Con Chó Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG: Hải trung Kim (Vàng giữa biển) SAO: Mộc Đức,

Giải hạn tuổi Quý Hợi

(Sanh từ 13-02-1983 đến 01-02-1984) Tướng tinh: Con Gà Con dòng: Hắc Đế, quan lộc, tân khổ MẠNG: Đại hải Thủy (Nước biển lớn) SAO:

Giải hạn tuổi Nhâm Tuất

33 TUỔI DƯƠNG NAM (Sanh từ 25-1-1982 đến 12-2-1983) Tướng tinh: Chim Trĩ Con dòng: Hắc Đế. Quan lộc, tâm khổ MẠNG: Đại hải Thủy (Nước biển

Giải hạn tuổi mậu ngọ

Cách cúng Sao giải hạn cho tuổi Nam La hầu và Nữ Kế đô – Bài cúng Sao hạn La hầu cho Nam 1978 Mậu