Tuổi Sửu hợp với tuổi gì

Chia sẻ ngay

Tuổi Sửu (con Trâu)

– Là con bò mộng trong tiệm đồ sứ chớ không phải là con bò thường đâu!

1

– Mặc dầu chậm chạp cứng chắc như thế, tuổi Trâu không phải là con bò sửa ngoài đồng. Con vật khỏe mạnh này sinh ra đã là bậc lãnh đạo, đáng tin cẩn, và có khả năng tự nhiên làm nên việc lớn.

– Dẫu vậy, tuổi Sửu rù rề và nguyên tắc – theo những dự toán từng bước một và không hề mất hướng. Thiên hạ thấy tuổi Sửu quá nghiêm khắc và khó nới nẩm.

– Phẩm tính bền chặc tự nhiên làm mất tình xả giao và trở thành ngượng ngập giữa đám đông. Tệ hơn nữa là tuổi này không màng tới người khác suy nghĩ ra sao mà chỉ thích làm điều gì họ nghĩ là tốt cho họ.

– Tuy làm mặt lạnh nhưng tuổi Sửu cũng không tránh khỏi chịu đau lòng, cô đơn, và mất thân ái với người khác.

– Bạn bè và gia đình là nguồn an ủi lớn lao cho tuổi này, ngay cả khi họ cũng không hiểu họ đã làm gì cho tuổi Sửu nổi sùng nữa.

– Cứng đầu và độc đoán , tuổi Sửu có khuynh hướng càn lên, xông xáo, không biết thối lui.

– Nếu tuổi này bị dồn ép vào chân tường thì có nước là Ðất cũng phải rung lên theo!

Nói tóm tắt là tuổi Trâu không quan tâm đến chuyện bị dồn đẩy lắm, bởi vì tuổi này nghĩ là họ là người tốt trong thiên hạ. Lý thuyết nầy cũng đúng, bởi lẽ tuổi Trâu thông minh, đáng tin cậy, lo cho người, và đáng kính.

– Nếu bạn cần lời khuyên chân thật, như nhất, và không thiên vị thì cứ hỏi tuổi Sửu.

– Cái khó nhất cho tuổi Sửu là làm sao khắc phục mình khỏi phải tật thiên kiến đã khiến họ khó làm thân với người khác.

Nếu tuổi này biết đánh giá những phẩm tính tốt của riêng mình, họ sẽ mở rộng tấm lòng ra để đón tha nhân vào.

Tuổi Sửu hợp với tuổi gì

Tam Hợp: Tuổi Sửu hợp với tuổi Tỵ (con Rắn) và tuổi Dậu (con Gà).

Tứ Xung: Tuổi Sửu khắc/kỵ tuổi Thìn (con Rồng) , tuổi Mùi (con Dê) và tuổi Tuất (con Chó).