Đầu năm cúng 5 vị thánh trấn 5 cõi trời

Chia sẻ ngay

Show-dien-Ngoc-Lo-Kim-Bai-(5-Tet)-(2)-677ae

  1. Phương Đông có Thánh Đế bài vị xanh
  2. Phương Nam có Xích Đế bài vị đỏ
  3. Phương Tây có Bạch Đế bài vị trắng
  4. Phương Bắc có Hắc Đế bài vị đen
  5. Trung tâm có Hoàng Đế bài vị vàng

Lễ cúng các vị Thánh chỉ gồm hương hoa, nước thanh khiết, cúng vào thượng tuần tháng Giêng, vào ngày có thể lễ thần tiên.