Mơ thể trệ được hiểu thế nào?

Chia sẻ ngay

Mơ thể trệ là do cơ thể bị một loại vật chất bên ngoài làm ngưng trệ sinh ra.

Mơ thể trệ

–     Trong miệng ngậm vật gì thì sẽ mơ thấy nói không ra tiếng, ú ớ.

–     Chân vướng vật gì thì nằm mơ muốn đi mà không cất bước nổi.

–      Đầu trượt khỏi gối thì mơ thấy rơi từ trên cao xuống.

Nằm ngủ bị dây thừng quấn: nằm mơ thấy sâu, rắn quấn thân.

–     Ngủ mặc quần áo nhiều màu sắc: nằm mơ thấy hổ báo.

–     Đầu tóc treo trên cành cây sẽ mơ thấy thân thể đảo lộn.

Y học, tâm lý học hiện đại cho rằng, khi nằm ngủ bị một vật gì bên ngoài kích thích, tuy không phải ai cũng nằm mơ nhưng rõ ràng có người vì thế mà mơ.

Người ta đã làm thí nghiệm: vẩy rượu lên một số người đang ngủ, thì có người nằm mơ thấy việc liên quan đến nước. Điều này thuyết minh luận điểm: Thể trệ dẫn đến nằm mơ nhưng không phải tất cả mọi người đều nằm mơ. Cảnh tượng trong mơ cũng không nhất định tương quan với vật kích thích.