Thông tin về Xem ngày tốt xấu theo tuổi

Tử vi thứ tư ngày 25 tháng 8 năm 2021

Xem tử vi thứ tư ngày 25 tháng 8 năm 2021 tức ngày 18 tháng 7 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Sửu (1h

Tử vi thứ sáu ngày 6 tháng 8 năm 2021

Xem tử vi thứ sáu ngày 6 tháng 8 năm 2021 tức ngày 28 tháng 6 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Tử vi ngày 3 tháng 3 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 3 tháng 3 năm 2019 tức ngày 27 tháng 1 năm 2019 âm lịch, giờ hoàng đạo Sửu (1h

Tử vi thứ sáu ngày 30 tháng 7 năm 2021

Xem tử vi thứ sáu ngày 30 tháng 7 năm 2021 tức ngày 21 tháng 6 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi ngày 25 tháng 2 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 25 tháng 2 năm 2019 tức ngày 21 tháng 1 năm 2019 âm lịch, giờ hoàng đạo Sửu (1h

Tử vi thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021

Xem tử vi thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021 tức ngày 11 tháng 4 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021

Xem tử vi thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2021 tức ngày 7 tháng 5 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h

Ngày xấu tính theo các mùa

1. Ngày “Đại sát” Mỗi mùa có một ngày rất xấu – ngày đại sát, trong những ngày đại sát không làm các việc quan trọng,

Tử vi ngày 5 tháng 1 năm 2019

Xem tử vi hôm nay ngày 5 tháng 1 năm 2019 tức ngày 30 tháng 11 năm 2018 âm lịch, giờ hoàng đạo Tý (23h

Tử vi thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2021

Xem tử vi thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2021 tức ngày 27 tháng 2 năm 2021 âm lịch, giờ hoàng đạo Dần (3h