Thông tin về Tuổi tân sửu 1961 nữ

Tử vi năm 2022 tuổi Tân Sửu 1961 nữ mạng

Xem tử vi năm của quý bà Tân Sửu sinh từ 15/02/1961 đến 04/02/1962, 61 tuổi (âm lịch). Để biết về diễn biến các tháng

Tử vi trọn đời Tân Sửu – Nam mạng

Sinh năm: 1961, 2021 và 2081 Cung ĐOÀI Trực THÂU Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNG ĐẾ

Tử vi trọn đời Tân Sửu – Nữ mạng

Sinh năm: 1961, 2021 và 2081 Cung ĐOÀI Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Xương CON TRÂU Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Bà Chúa