Thông tin về Lục xung và lục hại

Địa chi lục xung, địa chi lục hợp

Địa chi lục xung Tý Ngọ xung Sửu Mùi xung Dần Thân xung Mão Dậu xung Thin Tuất xung Tỵ Hợi xung. Địa chỉ lục

Khái niệm Lục xung

Đối với thiên can và địa chi, không chỉ mối quan hệ tương sinh có vai trò quan trọng mà việc hiểu về mối quan

Khái niệm Lục hại

Trong việc xem xét mối tương quan giữa 12 địa chi, ngoài các quan hệ tương sinh, tương khắc tương hình… còn có mối quan