Xem ngày xấu, ngày hắc đạo trong tháng 11 năm 2022

Dưới đây là danh sách các ngày hắc đạo, ngày xấu nhất trong tháng 11 năm 2022. Các ngày xấu dưới đây gia chủ không nên chọn làm các quan trọng như: khai trương, nhập trạch, cưới hỏi, làm nhà... Trường hợp bắt buộc phải chọn những ngày này thì nên chọn giờ tốt trong ngày để thực hiện công việc.

Hướng dẫn xem ngày xấu, ngày hắc đạo trong tháng

- Chọn tháng, năm dương lịch bạn muốn xem ngày xấu.
- Nhấn nút Xem ngày hắc đạo để xem danh sách ngày xấu nhất trong tháng đó.

Danh sách ngày xấu tháng 11 năm 2022

Âm lịch: tháng Mậu Ngọ - năm Nhâm Dần

Thứ Dương Âm Chi tiết
Thứ Năm 3/11/2022 10/10/2022Xem ngày
Thứ Sáu 4/11/2022 11/10/2022Xem ngày
Thứ Hai 7/11/2022 14/10/2022Xem ngày
Thứ Tư 9/11/2022 16/10/2022Xem ngày
Thứ Năm 10/11/2022 17/10/2022Xem ngày
Thứ Bảy 12/11/2022 19/10/2022Xem ngày
Thứ Ba 15/11/2022 22/10/2022Xem ngày
Thứ Tư 16/11/2022 23/10/2022Xem ngày
Thứ Bảy 19/11/2022 26/10/2022Xem ngày
Thứ Hai 21/11/2022 28/10/2022Xem ngày
Thứ Ba 22/11/2022 29/10/2022Xem ngày
Thứ Năm 24/11/2022 1/11/2022Xem ngày
Thứ Bảy 26/11/2022 3/11/2022Xem ngày
Thứ Ba 29/11/2022 6/11/2022Xem ngày
Thứ Tư 30/11/2022 7/11/2022Xem ngày

Thông tin các ngày xấu hắc đạo:

  • Bạch Hổ: Kỵ mọi việc, trừ những việc săn bắn tế tự.
  • Chu Tước: Kỵ các viện tranh cãi, kiện tụng.
  • Nguyên Vũ: Kỵ kiện tụng, giao tiếp.
  • Câu Trận: Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xem ngày xấu, ngày hắc đạo các tháng sau: