Xem ngày xấu, ngày hắc đạo trong tháng 1 năm 2024

Dưới đây là danh sách các ngày hắc đạo, ngày xấu nhất trong tháng 1 năm 2024. Các ngày xấu dưới đây gia chủ không nên chọn làm các quan trọng như: khai trương, nhập trạch, cưới hỏi, làm nhà... Trường hợp bắt buộc phải chọn những ngày này thì nên chọn giờ tốt trong ngày để thực hiện công việc.

Hướng dẫn xem ngày xấu, ngày hắc đạo trong tháng

- Chọn tháng, năm dương lịch bạn muốn xem ngày xấu.
- Nhấn nút Xem ngày hắc đạo để xem danh sách ngày xấu nhất trong tháng đó.

Danh sách ngày xấu tháng 1 năm 2024

Âm lịch: tháng Giáp Tý - năm Quý Mão

Thứ Dương Âm Chi tiết
Thứ Tư 3/1/2024 22/11/2023Xem ngày
Thứ Sáu 5/1/2024 24/11/2023Xem ngày
Thứ Bảy 6/1/2024 25/11/2023Xem ngày
Thứ Hai 8/1/2024 27/11/2023Xem ngày
Thứ Bảy 13/1/2024 3/12/2023Xem ngày
Chủ nhật 14/1/2024 4/12/2023Xem ngày
Thứ Tư 17/1/2024 7/12/2023Xem ngày
Thứ Sáu 19/1/2024 9/12/2023Xem ngày
Thứ Bảy 20/1/2024 10/12/2023Xem ngày
Thứ Hai 22/1/2024 12/12/2023Xem ngày
Thứ Năm 25/1/2024 15/12/2023Xem ngày
Thứ Sáu 26/1/2024 16/12/2023Xem ngày
Thứ Hai 29/1/2024 19/12/2023Xem ngày
Thứ Tư 31/1/2024 21/12/2023Xem ngày

Thông tin các ngày xấu hắc đạo:

  • Bạch Hổ: Kỵ mọi việc, trừ những việc săn bắn tế tự.
  • Chu Tước: Kỵ các viện tranh cãi, kiện tụng.
  • Nguyên Vũ: Kỵ kiện tụng, giao tiếp.
  • Câu Trận: Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xem ngày xấu, ngày hắc đạo các tháng sau: