Xem ngày xấu, ngày hắc đạo trong tháng 5 năm 2023

Dưới đây là danh sách các ngày hắc đạo, ngày xấu nhất trong tháng 5 năm 2023. Các ngày xấu dưới đây gia chủ không nên chọn làm các quan trọng như: khai trương, nhập trạch, cưới hỏi, làm nhà... Trường hợp bắt buộc phải chọn những ngày này thì nên chọn giờ tốt trong ngày để thực hiện công việc.

Hướng dẫn xem ngày xấu, ngày hắc đạo trong tháng

- Chọn tháng, năm dương lịch bạn muốn xem ngày xấu.
- Nhấn nút Xem ngày hắc đạo để xem danh sách ngày xấu nhất trong tháng đó.

Danh sách ngày xấu tháng 5 năm 2023

Âm lịch: tháng Kỷ Mùi - năm Quý Mão

Thứ Dương Âm Chi tiết
Thứ Hai 1/5/2023 12/3/2023Xem ngày
Thứ Năm 4/5/2023 15/3/2023Xem ngày
Thứ Bảy 6/5/2023 17/3/2023Xem ngày
Chủ nhật 7/5/2023 18/3/2023Xem ngày
Thứ Ba 9/5/2023 20/3/2023Xem ngày
Thứ Sáu 12/5/2023 23/3/2023Xem ngày
Thứ Bảy 13/5/2023 24/3/2023Xem ngày
Thứ Ba 16/5/2023 27/3/2023Xem ngày
Thứ Năm 18/5/2023 29/3/2023Xem ngày
Thứ Bảy 20/5/2023 2/4/2023Xem ngày
Chủ nhật 21/5/2023 3/4/2023Xem ngày
Thứ Ba 23/5/2023 5/4/2023Xem ngày
Thứ Sáu 26/5/2023 8/4/2023Xem ngày
Thứ Bảy 27/5/2023 9/4/2023Xem ngày
Thứ Ba 30/5/2023 12/4/2023Xem ngày

Thông tin các ngày xấu hắc đạo:

  • Bạch Hổ: Kỵ mọi việc, trừ những việc săn bắn tế tự.
  • Chu Tước: Kỵ các viện tranh cãi, kiện tụng.
  • Nguyên Vũ: Kỵ kiện tụng, giao tiếp.
  • Câu Trận: Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xem ngày xấu, ngày hắc đạo các tháng sau: